Konkurs na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił XVII edycję konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej. Prace będą przyjmowane do 16 października 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych.

Do konkursu można zgłaszać prace habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, prace doktorskie, magisterskie, licencjackie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 listopada 2019 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 351 prac, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc cenne źródło specjalistycznej wiedzy.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej