Konkurs na najlepszą pracę nt. rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskich zachęcają absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich.

Do konkursu należy zgłaszać opracowania, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2015 i 2016. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

  • za I miejsce - 5 tys. zł;
  • za II miejsce - 3 tys. zł;
  • za III miejsce - 2 tys. zł.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2017 r. Więcej informacji: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN 

Grafika: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN