Konkurs na najlepszą pracę o Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy ogłasza konkurs pod nazwą „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą”.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta. W bieżącej edycji oceniane będą prace obronione w roku akademickim 2013/2014. Dla potrzeb konkursu termin obejmuje okres pomiędzy 1 października 2013 roku a 30 września 2014 roku.

Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:
za I miejsce - 10 tys. zł. brutto; za II miejsce – 5 tys. zł. brutto; za III miejsce – 3 tys. zł. brutto.

Termin zgłaszania prac upływa 1 grudnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy
Zarządzenie i Regulamin

Źródło: www.bydgoszcz.pl