Konkurs na najlepsze polskie innowacje

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXII edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Konkurs promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie opracowane w Polsce.

W konkursie mogą uczestniczyć instytucje szkolnictwa wyższego i nauki, tj. uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz ich sieci, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Instytucje i przedsiębiorcy mogą także zgłaszać projekty realizowane wspólnie.

Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

  • Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki,
  • Produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  • Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, które doprowadzone zostały co najmniej do etapu prac wdrożeniowych albo zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego.

W każdej kategorii przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają prawo do posługiwania się tytułem i znakiem „Polski Produkt Przyszłości”.  Zwycięzcy uhonorowani zostaną symboliczną statuetką i dyplomem oraz nagrodą finansową w wysokości 100 tys. zł., wyróżnieni otrzymają nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

Przewidziane są także nagrody specjalne za:

  • produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata);
  • produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
  • produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zwycięskie produkty otrzymają ponadto wsparcie promocyjne, m.in. w formie katalogu Laureatów, filmów, materiałów prasowych i innych materiałów informacyjnych na stronie internetowej konkursu oraz jego organizatorów.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 3 października 2019 r. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości