Konkurs na pracę dyplomową związaną z Ełkiem

Prezydent Miasta Ełku zaprasza studentów Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z tym miastem. Prace przyjmowane będą do 15 października 2019 r.

Konkurs jest skierowany do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Ma popularyzować tematykę związaną z Ełkiem, umożliwiać autorom prac promowanie ich osiągnięć, a także zachęcać do podejmowania nowatorskich prac naukowo-badawczych poświęconych miastu Ełk.

W poprzedniej edycji prace związane z miastem Ełk dotyczyły m.in. takich dziedzin, jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, inżynieria środowiska, budownictwo, geodezja i kartografia.

Prace należy składać do 15 października 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku. Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Urząd Miasta Ełku