Konkurs o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w jednej z dwóch kategorii tematycznych: automatyka i robotyka oraz elektroenergetyka. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2019 roku.

W nawiązaniu do długoletniej tradycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, rozpisano konkurs skierowany do absolwentów studiów I i II stopnia instytucji akademickich w Polsce, w celu promowania najlepszych prac dyplomowych. Prace konkursowe rozpatrywane są w dwóch zakresach tematycznych:

  • Konkurs o nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i  II  stopnia instytucji  akademickich,  które tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens i obejmują budowę lub zastosowanie urządzeń sterujących, sensorycznych, wykonawczych i systemów wizualizacji automatyki i robotyki.

Poniżej udostępniono regulamin konkursu wraz z załącznikiem do pobrania:
Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki

Załącznik do Regulaminu

  • Konkurs o nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe studentów I i II stopnia instytucji akademickich, które swoją tematyką nawiązują do obszarów aktywności firmy Siemens i obejmują obszar elektroenergetyki – w szczególności sieci i mikrosieci, automatyki elektroenergetycznej oraz aparatów i urządzeń elektrycznych.

Poniżej udostępniono regulamin konkursu wraz z załącznikiem do pobrania:
Regulamin Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki

Załącznik do Regulaminu

Na zwycięzców każdego z konkursów czekają atrakcyjne nagrody indywidualne:

I Nagroda – 10 000 złotych
II Nagroda – 5 000 złotych
III Nagroda – 3 000 złotych

Natomiast dla uczelni, z której wywodzą się laureaci  – wyposażenie laboratorium.

Zgłoszenie prac następuje przez przesłanie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu na adres e-mail: siemens.absolwenci@pw.edu.pl, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Powiązany materiał:
XXIV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych