Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Jury XXIV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, IX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz III edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród licznych zgłoszeń z całej Polski jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens - fundatora nagrody.

Lista laureatów XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagroda promocyjna

 • Dr inż. Marcin Błesznowski, Instytut Energetyki, za pracę doktorską pt. Termodynamika
  i procesy transportowe w ogniwach paliwowych;
 • Dr hab. inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki, za pracę habilitacyjną (cykl publikacji) pt.Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).

Nagroda badawcza

 • Dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Franciszek Wójcik, Politechnika Łódzka, za pracę pt.: Redundant, unpolarized, vacuum-semiconductor system for ultrafast protection of superconducting electromagnet coils (Redundacyjny, niespolaryzowany, próżniowo-półprzewodnikowy system ultraszybkiego zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów).

IX Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

 • Inż. Kamil Leś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za pracę inżynierską pt. Układ sterowania maszyną produkcyjną z elementami bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Nagroda II stopnia

 • Mgr inż. Piotr Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pt. Zrobotyzowana, mobilna stacja paletyzująca oparta o robota współpracującego.

Nagroda III stopnia

 • Mgr inż. Jacek Szkopek, Politechnika Gdańska, za pracę magisterską pt. Chwytak antropomorficzny napędzany mięśniami pneumatycznymi.

III Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki:

Nagroda I stopnia

 • Inż. Józef Borys oraz inż. Mikołaj Walkowiak, Politechnika Poznańska, za pracę inżynierską pt. Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii samochodów elektrycznych.

Nagroda II stopnia

 • Mgr inż. Paweł Bielenica, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pt. Rozproszony system automatyk restytucyjnych typu SELF-HEALING GRID.

Nagroda III stopnia

 • Mgr inż. Mateusz Skwarski, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pt. Optymalny dobór bocznikowego rezystora hamującego w celu poprawy stabilności kątowej przejściowej.

Nagrody zostaną wręczone laureatom dnia 25 czerwca 2019 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW