Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Jury XXIV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, IX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz III edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens, służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród licznych zgłoszeń z całej Polski jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens - fundatora nagrody.

Lista laureatów XXIV Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagroda promocyjna

 • Dr inż. Marcin Błesznowski, Instytut Energetyki, za pracę doktorską pt. Termodynamika
  i procesy transportowe w ogniwach paliwowych;
 • Dr hab. inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki, za pracę habilitacyjną (cykl publikacji) pt.Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC).

Nagroda badawcza

 • Dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Franciszek Wójcik, Politechnika Łódzka, za pracę pt.: Redundant, unpolarized, vacuum-semiconductor system for ultrafast protection of superconducting electromagnet coils (Redundacyjny, niespolaryzowany, próżniowo-półprzewodnikowy system ultraszybkiego zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów).

IX Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

 • Inż. Kamil Leś, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za pracę inżynierską pt. Układ sterowania maszyną produkcyjną z elementami bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Nagroda II stopnia

 • Mgr inż. Piotr Kwiatkowski, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pt. Zrobotyzowana, mobilna stacja paletyzująca oparta o robota współpracującego.

Nagroda III stopnia

 • Mgr inż. Jacek Szkopek, Politechnika Gdańska, za pracę magisterską pt. Chwytak antropomorficzny napędzany mięśniami pneumatycznymi.

III Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki:

Nagroda I stopnia

 • Inż. Józef Borys oraz inż. Mikołaj Walkowiak, Politechnika Poznańska, za pracę inżynierską pt. Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii samochodów elektrycznych.

Nagroda II stopnia

 • Mgr inż. Paweł Bielenica, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pt. Rozproszony system automatyk restytucyjnych typu SELF-HEALING GRID.

Nagroda III stopnia

 • Mgr inż. Mateusz Skwarski, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pt. Optymalny dobór bocznikowego rezystora hamującego w celu poprawy stabilności kątowej przejściowej.

Nagrody zostaną wręczone laureatom dnia 25 czerwca 2019 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.