Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Rektor PW ogłasza konkurs służący promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej profesora i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie. 

Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w dwóch kategoriach:
a) Nagroda promocyjna dla autora najlepszej pracy dyplomowej
(inżynierskiej, licencjackiej lub magisterskiej) lub doktorskiej - 7 500 zł.
b) Nagroda naukowa za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne - 25 000 zł.

3. Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły.

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 28 lutego 2014 roku.
Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:

tel.: 22-234-7510; e-mail: J.Kuzmicz@rekt.pw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Regulamin Konkursu (pdf, 149,03 kB)
Załacznik (doc, 60,50 kB)