Konkurs w ramach programu Innowacje Społeczne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi konkurs w ramach programu  skierowanego do jednostek podejmujących działania stymulujące rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa. 

Innowacje Społeczne to program wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego i sektora organizacji pozarządowych. Skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe. Obligatoryjnie do każdego z takich konsorcjów wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej (musi ona posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę na terytorium RP), która będzie obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Nabór wniosków rozpoczyna się 10 lutego 2014 roku. Termin ich przyjmowania upływa 26 marca 2014 roku o godzinie 16:00. W dniu otwarcia naboru zostanie udostępniony Generator Wniosków, za pomocą którego będzie można je składać.

Regulamin konkursu można znaleźć TUTAJ.