Konkurs ETIUDA 2

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs ETIUDA 2 na stypendia doktorskie.

Konkurs skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, które rozpoczynają swoją karierę naukową. Musza one mieć wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub oświadczyć, że będą miały wszczęty przewód doktorski do 30 czerwca 2014 r.

Zgłaszane mogą być wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe. Zgłaszane mogą być wnioski, w ramach których wnioskodawcy planują staż trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym z listy podanej przez NCN.

Do konkursu ETIUDA 2 mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendium doktorskiego we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki, zatwierdzonych przez Radę NCN.
Wnioski można składać do 17 marca 2014 r.

Szczegóły konkursu dostępne są TUTAJ.