Konkurs FUGA 3

Konkurs o finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora FUGA 3 został ogłoszony przez Radę Narodowego Centrum Nauki. 

Staże podoktorskie są skierowane do osób rozpoczynających swoją karierę naukową, które „nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały stopień naukowy doktora (w latach 2009–2013)”.

Kwalifikowane będą wnioski o finansowanie stażu doktorskiego, którego czas trwania mieści się w przedziale od 12 do 36 miesięcy. Badania planowane do realizacji podczas stażu podoktorskiego mają obejmować badania podstawowe.
Termin składania wniosków do konkursu upływa z dniem 17 marca 2014 roku.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu dostępnych jest TUTAJ.