Konkurs SYMFONIA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców. Wnioskować mogą zarówno jednostki naukowe, jak i konsorcja naukowe. 

Konkurs SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze skierowany jest do „wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce”.

Projekt badawczy musi obejmować przynajmniej dwa z poniższych obszarów badawczych:
- nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
- nauki ścisłe i techniczne
- nauki o życiu

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji musi się mieścić w przedziale od 2 do 7 mln złotych.

Wnioski do konkursu SYMFONIA 2 można składać do 17 marca 2014 roku. Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło na realizację projektów w ramach konkursu 30 mln złotych.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu SYMFONIA 2 można znaleźć TUTAJ.