Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019

Firma PCG Academia we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich organizuje trzecią edycję konkursu na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w sektorze uczelnianym: Liderzy Zarządzania Uczelnią - LUMEN 2019.

Konkurs ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. LUMEN to również konferencja gromadząca rokrocznie kilkuset liderów zarządzania uczelniami z Polski i z zagranicy oraz dedykowany portal internetowy.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 10 lipca 2019 r. w trzech kategoriach:

  • Rozwój: Realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie: Innowacyjne metody zarządzania: kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca: Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną.

Zgłaszane mogą być innowacyjne rozwiązania organizacyjno-zarządcze zawarte w statutach Uczelni lub ich projektach, opracowanych w następstwie wejścia w życie Ustawy 2.0.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystej sesji, organizowanej w ramach konferencji LUMEN, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: PCG Academia