Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Departament Badań i Rozwoju Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaprasza do wzięcia udziału w V edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG - MIP 2019, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

To już piąta edycja konkursu organizowanego od 2015 roku. Konkurs przeznaczony jest dla studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Zwycięzca konkursu ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tys. zł. Troje wyłonionych przez kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: trzydziestu, dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej.

W bieżącej edycji można zgłaszać innowacyjne pomysły z następujących obszarów:

 • Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów,
 • Technologie wodorowe i biometanowe,
 • Ochrona środowiska,
 • Podziemne magazynowanie węglowodorów,
 • Big Data - zastosowania, możliwości,
 • Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM),
 • Robotyka i sztuczna inteligencja,
 • Media społecznościowe - możliwości dla sektora,
 • Nowe zastosowanie paliw gazowych,
 • Innowacyjne metody współpracy z klientem,
 • Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów,
 • Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne,
 • Sieci gazowe,

oraz w innych obszarach działalności i zainteresowań Spółek Grupy Kapitałowej, a także w związku z popularyzacją marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl do 15 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora). Więcej informacji o konkursie razem z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znaleźć można na stronie pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

Źródło i grafika: PGNiG