NCBR dla szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych w walce z koronawirusem

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nową inicjatywę, która ma pomóc w walce z epidemią koronawirusa. Przedsięwzięcie skierowane jest do szpitali jednoimiennych, ich konsorcjów w tym także z jednostkami naukowymi. 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia nowe przedsięwzięcie dla szpitali jednoimiennych na prace B+R. Wszystkie placówki tego typu, które prowadzą badania naukowe lub prace rozwojowe, już od 22 kwietnia mogą starać się o dofinansowanie projektów zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, służących ochronie personelu oraz leczeniu COVID-19. Łącznie do rozdysponowania jest co najmniej 100 mln zł.

Inicjatywa ma formę dofinansowania przyznawanego na prostych zasadach. Starać o nie mogą się: szpitale jednoimienne (podmioty lecznicze przekształcone na mocy decyzji Ministra Zdrowia w szpitale zakaźne dedykowane wyłącznie do opieki nad pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem), konsorcja szpitali jednoimiennych (maksymalnie 2 podmioty) oraz konsorcja szpitali jednoimiennych i jednostek naukowych (maksymalnie 2 podmioty, przy czym szpital nie musi być liderem konsorcjum). 

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100 proc. kosztów kwalifikowalnych. Prace w projekcie nie mogą być realizowane przez szpitale jednoimienne oraz jednostki naukowe w ramach działalności gospodarczej. Maksymalny okres realizacji projektu to 12 miesięcy, przy czym jego realizacja może rozpocząć się najwcześniej 14 marca 2020 roku, a najpóźniej 31 lipca 2020 roku. W projekcie można powierzyć realizację części prac podwykonawcy - maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez dany podmiot. Budżet przedsięwzięcia to 100 mln zł. NCBR zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej kwoty. Środki finansowe będą pochodziły z budżetu krajowego - ze środków dotacji celowej będącej w dyspozycji NCBR.

Wnioski o dofinansowanie składać można wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie od 22 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r. (do godz. 16:00). 

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Źródło i grafika: NCBR