Nagroda „Wykład im. Marka Siudaka” wręczona

Tegorocznym laureatem nagrody „Wykład im. Marka Siudaka” został dr Przemysław Szufel ze Szkoły Głównej Handlowej - tej samej uczelni, której absolwentem był patron wyróżnienia.

13 maja 2019 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej zgromadzili się pracownicy naukowi wielu jednostek Uczelni, a także goście zainteresowani dokonaniami naukowymi dr. Przemysława Szufla, adiunkta w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczył on zaszczytu wygłoszenia rezultatu swoich prac przed światowej klasy profesorami. Wykład pt. „Wspomaganie decyzji w złożonych systemach gospodarczych - podejście symulacyjne” spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem słuchaczy, kładąc grunt pod owocną dyskusję.

Wykład poprzedziło wspomnienie patrona nagrody - dr. Marka Siudaka. Sylwetkę dawnego dyrektora Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych PW przedstawił dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW. Uroczystość zakończyło wręczenie laureatowi pamiątkowego dyplomu przez Prorektora ds. Studenckich PW dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW.

Dziedzictwo Marka Siudaka pielęgnowane jest przez takich młodych i zdolnych naukowców jak dr Przemysław Szufel czy dr Dariusz Siudak - laureat pierwszej edycji.

Źródło i zdjęcia: Łukasz Pojezierski/Wydział Zarządzania PW