Nagroda im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

Zarząd Związku Banków Polskich rozpoczął przygotowania do kolejnej edycji Nagrody im. Prof. Remigiusz Kaszubskiego, kreatora innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii.

Nagroda ustanowiona w 2012 roku ma na celu uhonorowanie osób, których działalność zaznaczyła się w sposób szczególny. Nominowani do Nagrody mogą reprezentować banki, firmy technologiczne lub infrastrukturalne działające w obszarze sektora finansowego oraz środowisko naukowe.

Decyzją Zarządu Związku Banków Polskich, od 2014 r. jednym z podmiotów, które zgodnie z Regulaminem mogą nominować kandydata do Nagrody jest Politechnika Warszawska. W związku z tym, że Nagroda stanowi jedno z najbardziej znaczących wyróżnień dla osób kreujących innowacyjne rozwiązania w dziedzinie bankowości elektronicznej i prawa nowych technologii nasza Uczelnia uzyskała prawo nominacji do Nagrody.

Jednym z laureatów Nagrody za rok 2013 jest prof. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dyrektor Centrum Informatyzacji PW, Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji PW, który otrzymał wyróżnienie za aktywny udział w pracach Forum Technologii Bankowych.

Wnioski tegorocznej edycji wraz z uzasadnieniem można składać do dnia 31 grudnia 2014 r.

Osoba kontaktową jest Sekretarz Nagrody, Pani Ewelina Stępnik, do której należy kierować zgłoszenia z uzasadnieniem wyboru: ewelina.stepnik@zbp.pl, + 48 603 209 449.

Profesor Remigiusz Witold Kaszubski (1970-2012) zdobył uznanie jako ekspert z zakresu prawa bankowego, bankowości elektronicznej, systemów płatniczych, bezpieczeństwa transakcji i nadzoru bankowego. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych, absolwentem studiów podyplomowych The George Washington University. Odnosił sukcesy w sferze zawodowej i naukowej. Wyróżniał się profesjonalizmem i szczególną konsekwencją realizacji celów. Jego entuzjazm i zaangażowanie pozwalały z niebywałą łatwością integrować środowisko bankowe wokół wspólnych projektów. Z powodzeniem wdrażał  koncepcję innowacyjnej bankowości, służącej rozwojowi nowoczesnego państwa. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu prof. Remigiusza Kaszubskiego w działania wielu organizacji, polski system bankowy, a w szczególności system bankowości elektronicznej, jest jednym z najnowocześniejszych, najbezpieczniejszych i najlepiej funkcjonujących systemów w Europie. Kierując pracami Rady Wydawców Kart Bankowych, zbudował Forum Przeciwdziałania Przestępstwom Kartowym, następnie reaktywował działania Rady Bankowości Elektronicznej, w ramach której zainicjował prace Forum Technologii Bankowych oraz Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych. Przyczynił się do powołania Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Ostatnim ważnym projektem, który realizował był Program SEPA Polska.

Zdjęcie: zbp.pl