Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Grafika konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Fundacja Kościuszkowska zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągniecia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. 

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach:

  • teoretyczne aspekty informatyki;
  • zastosowania informatyki. 

Wysokość nagrody wynosi 50 000 zł w każdej kategorii. 

Zgłoszenia należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r., korzystając z formularza.

Nagroda została ustanowiona w 2005 r. przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są TUTAJ>>