Nagrody SARP 2021

Arch. Cezary Kępka, autor pracy „Potencjał architektury pływającej w zagospodarowaniu nabrzeży w dużych miastach. Projekt pływalni rekreacyjnej z przystanią pasażerską na Wiśle w Warszawie”, otrzymał wyróżnienie w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”.

Wyróżnienie drugiego stopnia przyznano za projekt pływalni rekreacyjnej z przystanią pasażerską na Wiśle w Warszawie, przygotowaną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem promotora dr inż. arch. Łukasza Piątka.

Plansza z projektu mgr. inż. arch. Cezarego Kępki/SARP

Autora nagrodzono za zwrócenie uwagi na aspekt współistnienia miasta i rzeki. Praca trafnie identyfikuje możliwości wykorzystania cypla Czerniakowskiego i jego przestrzeni dla funkcjonowania obiektów takich jak restauracja, hotel czy basen, przywracając rzekę miastu. Autor uwzględnił także kwestię śladu węglowego, związanego z budową i eksploatacją obiektu. Forma architektoniczna świadomie nawiązuje do przedwojennych rozwiązań budynków związanych z wodą. Praca z pasją przedstawia osobisty i szczery stosunek do podjętego tematu.

W konkursie Nagroda Roku SARP edycja 2021 oraz w Dorocznej Nagrodzie SARP im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, edycja 2021 nagrodzono absolwentów i pracowników Wydziału Architektury PW. Lista laureatów związanych z Politechniką Warszawską dostępna jest na stronie Wydziału Architektury.

Źródło i grafiki: SARP