Naukowcy z PW wśród laureatów konkursu „Innowator Mazowsza”

30 listopada 2020 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził kreatywnych naukowców i firmy. W gronie wyróżnionych w XII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” znaleźli się przedstawiciele PW.  

W kategorii „Innowacyjny Naukowiec” drugie miejsce zajęła dr Małgorzata Wolska-Pietkiewicz z Wydziału Chemicznego - za pracę pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO”.

Wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała dr Małgorzata Głuszek, również z Wydziału Chemicznego, za pracę pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii”.

Laureatem nagrody Politechniki Warszawskiej, partnera konkursu, został dr inż. Dawid Kuchta - za pracę doktorską „Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O”, którą obronił na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Nagrodą jest udział w programie preinkubacji „Od pomysłu do projektu biznesowego” prowadzonym przez Inkubator Innowacyjności PW.

W konkursie „Innowator Mazowsza” wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Tematyka konkursu obejmuje: innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne i marketingowe o wysokim potencjalne gospodarczym, które są już stosowane lub mogą zostać wdrożone do codziennej praktyki biznesowej. Nagrody są przyznawane w dwóch kategoriach: „Innowacyjny Naukowiec” oraz „Innowacyjna Firma”.

W tym roku do konkursu wpłynęło 48 projektów. Spośród nich kapituła i eksperci wyłonili sześciu laureatów oraz przyznali siedem wyróżnień.

Wyniki konkursu dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego