Biuletyn PW / Konkursy / Nowy projekt MNiSW „Inkubator Innowacyjności +” na PW - nabór technologii

Nowy projekt MNiSW „Inkubator Innowacyjności +” na PW - nabór technologii

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystępują do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego ze środków MNiSW.

W projekcie przewidziane jest doprowadzenie do komercjalizacji 15 innowacyjnych projektów - wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości do 100 tys. zł/projekt. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Nabór projektów innowacyjnych prowadzony jest w sposób ciągły i będzie trwał do końca br. Projekty należy zgłaszać w standardowej procedurze zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej, z wykorzystaniem dokumentacji, której wzór znajduje się na stronie internetowej IBSPW z dopiskiem „Inkubator Innowacyjności +”.

Dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju 4.23, IV piętro w budynku CZIiTT.

W przypadku projektów, których Karty Technologii zostały już wcześniej przekazane do IBS PW organizatorzy naboru proszą o podanie informacji, które pozwolą zidentyfikować projekt.

Przejście do etapu prac przedwdrożeniowych dokonywane będzie na podstawie decyzji Komitetu Inwestycyjnego, w skład którego wejdą pracownicy PW, funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu. Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego odbywać się będą co 2-3 miesiące.

Źródło: IBS PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW