Ogólnopolski Konkurs Student - Wynalazca 2014/2015

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza studentów i doktorantów studiów dziennych Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy wynalazek lub wzór przemysłowy.

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowana jest od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, pod honorowym patronatem Ministra Nauki I szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs adresowany jest do studentów i doktorantów będących twórcami/współtwórcami wynalazków lub wzoru przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują także na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcą jest student zagranicznej uczelni. Szczególne preferencje będą miały zgłoszenia rozwiązań technicznych udokumentowanych prototypami lub modelami w kontekście najciekawszej formy prezentacji podczas wystaw i targów.

Nagrodą główną dla pięciu laureatów będzie udział w 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie wraz ze wszelkimi niezbędnymi szczegółami załączamy poniżej.

Zaproszenie (pdf, 591,82 kB)

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu