PW kandydatem do nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami - LUMEN”

Uczelnia została nominowana w dwóch kategoriach: Innowacyjność za „Strategię informatyzacji PW do roku 2020” oraz Infrastruktura „Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW”.

Nagroda jest ufundowana przez Public Consulting Group Polska oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w kategoriach:

  • Zarządzanie uczelnią;
  • Innowacyjność;
  • Współpraca z otoczeniem;
  • Infrastruktura;
  • Umiędzynarodowienie.

Nagroda LUMEN w kategorii Innowacyjność (4 nominowanych) przyznawana jest autorom nowatorskich rozwiązań zarządczych i organizacyjnych, których rezultatem są korzystne zmiany dla uczelni oraz jej interesariuszy.

Nagroda LUMEN w kategorii Infrastruktura (6 nominowanych) trafi do osób zarządzających infrastrukturą i przestrzenią uczelni w sposób gwarantujący optymalne wykorzystanie istniejących i budowanych obiektów naukowych i dydaktycznych.

LUMEN to także skrót od Leaders in University Management. Rozstrzygnięcie konkursu I ogłoszenie listy laureatów będzie towarzyszyło pierwszej w Polsce Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią, która odbędzie się 23 i 24 listopada w Warszawie.

Patronat na nagrodą objęli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Komisja Akredytacyjna oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Nad wyłonieniem laureatów czuwać będzie Kapituła pod kierownictwem prof. Michała Kleibera.