Politechnika Warszawska rozstrzygnęła konkurs architektoniczny

30 października 2014 r. w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Sąd Konkursowy ogłosił wyniki konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej.

Ogłoszenie wyników połączone z inauguracją wystawy nadesłanych prac odbyło się w budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Zgromadzonych powitał prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.  Konkurs ten jest elementem szerszego projektu, jakim jest Wieloletni Program Inwestycyjny Politechniki Warszawskiej – powiedział prof. Jan Szmidt w swoim wystąpieniu – Będziemy zwracać się do władz państwowych o środki finansowe, które pozwolą nie tylko na realizację tych wizji, ale również na intensywny rozwój Politechniki Warszawskiej. Nie wyobrażam sobie, by na terenie Warszawy nie było miejsca na nowoczesną uczelnię techniczną – Politechnika Warszawska musi uzyskać wsparcie, aby zapewnić polskim studentom i polskiemu biznesowi odpowiednie zaplecze laboratoryjne, badawcze i rozwojowe. Będziemy o to zabiegać u rządzących – zaznaczył Rektor.

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wita zgromadzonych podczas ogłoszenia wyników konkursu urbanistyczno-architektonicznego

Prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wita zgromadzonych podczas ogłoszenia wyników konkursu urbanistyczno-architektonicznego

Jako koordynator projektu a zarazem reprezentant Władz Uczelni, na spotkaniu obecny był również prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.  Politechnika Warszawska jest żywo zainteresowana rozwojem nie tylko własnego kampusu, ale również zmianą sposobu użytkowania tego fragmentu Warszawy. Pragniemy, aby zarządzane przez nas tereny były integralnym elementem miasta i pozwalały na jego rozwój – powiedział prof. Stanisław Wincenciak. – Dlatego postanowiliśmy ogłosić konkurs, w którym wyłoniliśmy najlepsze pod względem urbanistyczno-architektonicznym rozwiązania zagospodarowania przestrzennego dla tzw. Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej, usytuowanego pomiędzy ulicami: Nowowiejską, Polną, Romana i Jana Podoskich, Al. Armii Ludowej, Rektorską i Filtrową. Prace nagrodzone i wyróżnione staną się podstawą dla dalszych naszych działań związanych z planowanym wystąpieniem do najwyższych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowienie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej na lata 2015-2026. – podkreślił prof. Stanisław Wincenciak.

Prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki I Technik Informacyjnych PW oglądają prace uczestników konkursu

Prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej oraz prof. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki I Technik Informacyjnych PW oglądają prace uczestników konkursu

Politechnika Warszawska ogłosiła konkurs 18 lipca 2014 r. Prace można było składać w siedzibie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów RP, które objęło nadzorem przebieg rywalizacji. Pula nagród w konkursie wyniosła 160.000 zł.

Fotogaleria ogłoszenia wyników konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej

Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwie równorzędne II nagrody po 45 tys. zł:

      22 architekci Sp. z o.o.

 • Wojciech Conder
 • Aleksander Drzewiecki
 • Maciej Kowalczyk
 • Michał Tatjewski
 • Aneta Daniluk
 • Izabela Kubicka

       Bulanda, Mucha Architekci Sp. z o.o.

 • Andrzej Bulanda
 • Jacek Chyrosz
 • Włodzimierz Mucha
 • Jan Mazur
 • Maciej Kaufman
 • Cristian Ortega Munoz
 • Ewelina Siestrzewitowska
 • Gaweł Tyrała.

Pozostałą pulę podzielono wśród  laureatów pięciu równorzędnych wyróżnień:

Tomasz Podniesiński

Atelier Loegler Architekci Sp. z o.o.

 • Romuald Loegler
 • Współpraca: Kamil Lis, Klaudia Bożek

Robert Gudelawiczus

Laboratorium Architektury, Anna Małek

Rar2 Laboratorium Architektury Jan Kubec

 • Anna Małek
 • Jan Kubec
 • Tomasz Błażyca
 • Współpraca: Agnieszka Flach, Krystyna Bartoszek, Dawid Doniec

 JRK  72 Architekt  Jacek Krych

 • Jacek Krych
 • Joanna Urbanowicz
 • Michał Nawrot
 • Współpraca: Krzysztof Kobiela.

Skład Sądu Konkursowego:

 • Przewodniczący: dr inż. arch. Jerzy Grochulski, Wydział Architektury PW
 • Sędzia Referent: arch. Krzysztof Chwalibóg, Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: mgr inż. Tadeusz Byczot, Zastępca Kanclerza ds. Technicznych PW                            
 • Sędzia: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki, Wydział Architektury PW, autor aktualnego MPZP dla Terenu Centralnego
 • Sędzia: Marek Kutaszewicz, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m. st. Warszawy
 • Sędzia: arch. Mateusz Świętorzecki, Oddział Warszawski SARP
 • Sędzia: arch. Edward Wysocki, Oddział Warszawski SARP

Wystawa prac potrwa do 12 listopada 2014 r.

Dyskusja i spotkanie pokonkursowe: 5 listopada 2014 r., godz. 18.00, budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75. Wstęp wolny.

Informacja  o konkursie

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Terenu Centralnego Politechniki Warszawskiej uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Politechniki Warszawskiej i miastem. Koncepcja definiowała relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej, zabudowy i obsługi komunikacyjnej  z uwzględnieniem rangi Politechniki Warszawskiej - wiodącej uczelni technicznej w kraju o znaczącej pozycji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych. Z uwagi na chęć współpracy oraz uwzględnienia uwarunkowań ze strony miasta w skład Sądu Konkursowego zostali powołani między innymi wybitni urbaniści, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Urzędu m.st. Warszawy.