Polskie stypendia dla naukowców z Niemiec

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dwudziesty pierwszy konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. Wybitni uczeni niemieccy, po zgłoszeniu do konkursu przez polskich naukowców, mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe.

Konkurs skierowany jest do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Stypendium ma na celu wyróżnienie osiągnięć naukowych oraz stymulowanie długofalowej współpracy między polskimi i niemieckimi badaczami. Stanowi ono odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta.

- Stypendium Humboldta to szansa dla polskich i niemieckich naukowców na rozwinięcie współpracy naukowej - mówi Adam Zieliński, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP. I dodaje - Dla Fundacji to ponadto jeden ze sposobów na promowanie naszego kraju jako coraz bardziej atrakcyjnego miejsca do uprawiania nauki zarówno dla polskich, jak i zagranicznych naukowców.

Kandydatów zgłaszać mogą wyłącznie polscy naukowcy. Wnioski - składane w języku angielskim - ocenią niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji, kierując się ocenami recenzentów. Program jest realizowany na podstawie porozumienia z 1995 r. pomiędzy FNP a Fundacją Humboldta. Dzięki tej umowie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dołączyła do organizacji, które mają z Fundacją Humboldta analogiczne partnerskie porozumienia o wzajemnym przyznawaniu wyróżnień najwybitniejszym uczonym. Wysokość stypendium wynosi 4 tys. euro miesięcznie. Pobyt naukowy w Polsce w ramach stypendium Humboldta może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Wnioski przyjmowane są do 2 października br. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na początku 2018 roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Więcej na stronie www.fnp.org.pl

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej