Ponad 3 mln zł na badania naukowe w ramach konkursu na granty BIOTECHMED-1

W rozstrzygniętym konkursie BIOTECHMED-1 organizowanym przez PW naukowcy złożyli łącznie 54 wnioski. Rada Naukowa Centrum Badawczego POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna skierowała do finansowania 17 projektów o łącznej wartości 3 220 000 zł.

Podstawowym celem grantów badawczych jest wspieranie doskonałości naukowej i prowadzenia badań na najwyższym poziomie, umożliwiającym osiągnięcie wskaźników zadeklarowanych w projekcie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (IDUB).

Konkurs BIOTECHMED-1, zorganizowany w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna (POB_BIB), skierowany był do naukowców prowadzących badania z zakresu biotechnologii, inżynierii biomedycznej, diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych.