Popularyzator Nauki 2020

Rozpoczęła się 16. edycja konkursu „Popularyzator Nauki” dla osób, zespołów, mediów oraz instytucji popularyzujących naukę. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 października 2020 r.

Celem konkursu, organizowanego przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest uhonorowanie osób, zespołów osób i instytucji, które popularyzują naukę wśród Polaków.

Zgłoszenia oceni Kapituła złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce. Spośród wszystkich zgłoszeń wybierze laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

Dodatkowo przyznane będą nagrody w kategoriach:

  • „Naukowiec” - która od lat cieszy się w konkursie największą popularnością - rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. W tej kategorii przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną;
  • „Animator” - do której mogą się zgłaszać osoby nieposiadające stopni ani tytułów naukowych. To szansa dla aktywnych studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych uczelni i osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi;
  • „Zespół” - szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych, koła naukowe albo grupy znajomych czy internautów, wspólnie promujących naukę;
  • „Instytucja” - powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej swoje osiągnięcia w promocji nauki mogą zaprezentować np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy;
  •  „Media” - dedykowana jest dziennikarzom, mediom czy redakcjom. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Organizowany od 2005 r. „Popularyzator Nauki” jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób.  

Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: PAP Nauka w Polsce
Zdjęcie: Biuletyn PW