Poznaliśmy laureatów XVIII edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA)

Politechnika Warszawska oraz Fiat Chrysler Automobiles (FCA) po raz osiemnasty wręczyły nagrody w Konkursie na najlepsze prace doktorskie oraz dyplomowe o tematyce motoryzacyjnej. Konkurs jest efektem zawartej w 1997 roku umowy o współpracy naszej uczelni i włoskiego koncernu motoryzacyjnego.

30 marca 2017 r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, odbyło się wręczenie nagród w XVIII edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA). W uroczystości prowadzonej przez prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki, obok autorów nagrodzonych prac, udział wzięli m.in. przedstawiciele koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA), m.in. Henryka Bochniarz - Członek Rady Nadzorczej FCA Poland i Giorgio Cornacchia - Prezes Centro Ricerche Fiat oraz Ambasador Włoch w Polsce Alessandro De Pedys, członkowie jury, dziekani wydziałów uczestniczących w konkursie oraz promotorzy docenionych prac.

Laureaci i uczestnicy finału XVIII edycji Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA)/fot. Biuletyn PW

W Konkursie nagradzane są rozprawy doktorskie oraz prace inżynierskie i magisterskie o szeroko rozumianej tematyce motoryzacyjnej, formułowanej przez spółki grupy Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Kryteria oceny uwzględniają poziom naukowy nadesłanych prac, opinie recenzentów oraz zgodność tematyki z preferencjami FCA.

Laureatami XVIII edycji Konkursu zostali:

Laureaci Konkursu za najlepszą pracę doktorską:

 • Rafał Kozera z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW, za pracę „Włókna węglowe i modyfikacja ich powierzchni do zastosowań w kompozytach o osnowie stopów aluminium” - promotor: dr hab. inż. Anna Boczkowska, prof. PW,
 • Adam Gałęzia z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, za pracę „Wykorzystanie sygnałów niestacjonarnych w detekcji wczesnych faz uszkodzeń układów napędowych pojazdów” - promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski,

Laureaci Konkursu za najlepszą pracę magisterską

 • Adrian Chmielewski z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, za pracę „Modelowanie procesu kogeneracji energii z wykorzystaniem badań stanowiskowych na silniku Stirlinga” - promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski,
 • Olga Ciechańska z Wydziału Zarządzania PW, za pracę „Projekt rozwiązania problemów jakościowych w produkcji termostatów cieczowych RT z wykorzystaniem metodyki Six Sigma w przedsiębiorstwie Danfoss Poland Sp. z o.o.”- promotor: dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW,
 • Radosław Karolak z Wydziału Inżynierii Produkcji PW, za pracę „Optymalizacja procesu napawania plazmowego w oparciu o metodę Taguchi” - promotor: dr inż. Mariusz Bober.

Informacje ogólne o Konkursie

Konkurs o nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest realizowany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (CRF), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.) oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Dotychczas w Politechnice Warszawskiej nagrodzono 131 prac w tym 82 dyplomowe oraz 49 doktorskich.

Członkowie jury konkursowego:

 • prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński - przewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski,      
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko,
 • prof. dr  hab. Franciszek Krok,
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski,
 • mgr Grażyna Zyskowska - sekretarz.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia: Biuletyn PW