Projekty PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu SHENG, do którego można było zgłosić projekty realizowane w ramach współpracy polsko-chińskiej. Dofinansowanie otrzymają dwa projekty naukowców z Politechniki Warszawskiej.

W konkursie SHENG wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na polsko-chińskie badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych. Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach.

W konkursie dofinansowanie otrzymało dwóch naukowców z PW:

W konkursie SHENG 1 złożono łącznie 250 wniosków na kwotę ponad 300 mln zł. Wsparcie finansowe otrzyma 30 projektów. Łączny budżet przyznanych grantów wynosi ponad 36 mln zł.

SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys.

Więcej informacji o konkursie i jego wynikach TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW