Publikacje Oficyny Wydawniczej PW wyróżnione w konkursie „TECHNICUS 2021”

Dwie publikacje Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej zostały wyróżnione w konkursie „TECHNICUS 2021” na najlepszą książkę techniczną oraz najlepszy poradnik techniczny, organizowanym przez FSNT-NOT.

W kategorii książka techniczna wyróżniona została publikacja „Fizyka w działaniu” prof. Jerzego Kocińskiego z Wydziału Fizyki.

Dobór treści publikacji wynika z wieloletniego doświadczenia dydaktycznego na Politechnice Warszawskiej. Czytelnicy mogą zapoznać się z prawami fizyki, rozwiązaniami problemów fizyki klasycznej oraz kwantowej.

Książka podzielona została na osiemnaście obszarów tematycznych dotyczących m.in. kinematyki, zasad dynamiki, energii mechanicznej, termodynamiki i szczególnej teorii względności. Omawia również zagadnienia związany z narodzinami fizyki kwantowej, fizyką atomową, magnetostatyką.

Może zainteresować nauczycieli fizyki w szkołach średnich, którzy chcieliby porównać swoje metody dydaktyczne z wykorzystanymi w tekście sposobami. Polecana wszystkim zainteresowanym poznaniem podstawowych pojęć i zasad fizyki.

W kategorii poradnik techniczny wyróżnienie otrzymała publikacja „Projektowanie procesów technologicznych. Od laboratorium do instalacji przemysłowej” pod red. prof. Ludwika Synoradzkiego i dr. inż. Jerzego Wisialskiego z Wydziału Chemicznego.

Podręcznik przeznaczony dla studentów i absolwentów wydziałów chemii, inżynierii chemicznej i procesowej oraz innych, zajmujących się projektowaniem, badaniami i przemysłowym wdrażaniem proce­sów technologicznych oraz organizacją produkcji substancji chemicznych. Może być wykorzystywany na uczelniach, w biurach projektów, jednostkach badawczo-rozwojowych oraz przedsiębiorstwach prze­mysłu chemicznego i pokrewnych. 
 
W opracowaniu przedstawiona została metodyka opracowywania technologii chemicznych. Omówiono zagadnienia, których znajomość jest potrzebna badaczowi technologowi, takie jak: ochrona własności przemysłowej, kontrola analityczna, zagrożenia, ekonomika i dojrzałość procesu do wdrożenia.

Konkurs „TECHNICUS” na najlepszą książkę techniczną oraz najlepszy poradnik techniczny organizuje Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. Konkurs wspiera i promuje wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim. Konkurs jest skierowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym.

Źródło: Oficyna Wydawnicza PW