Rusza pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich realizowany będzie przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jego rozpoczęcie zaplanowano na 15 listopada br.

Pierwsze dwa etapy zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej:

https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl

Trzeci etap konkursu odbędzie się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia inżynierskie o specjalności Technologia Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2017/2018.

Regulamin i harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2016 r. o godz. 12:00 - rozpoczęcie pierwszego oraz drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony internetowej,
  • 15 grudnia 2016 r. o godz. 24:00 - zakończenie dwóch internetowych etapów konkursowych,
  • nie później niż w terminie do 15 stycznia 2016 r. - zaproszenie osób zakwalifikowanych do finału za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • 15 marca 2017 r. o godz. 10.00 etap finałowy w ZTP.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 22 831 09 53; 22 234 33 66. Zapytania można również przesyłać na adres e-mail sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii: sip@wip.pw.edu.pl. Dane kontaktowe dostępne są również na stronie internetowej zakładu.

O poligrafii w Politechnice Warszawskiej

Kierunek nauczania o współczesnej technologii poligraficznej w Politechnice Warszawskiej jest unikatowym kierunkiem w skali kraju. Nowoczesna poligrafia charakteryzuje się dużym udziałem technologii informatycznych oraz technik cyfrowych, a polski sektor poligraficzny odnotowuje największe obroty w Europie Środkowo-Wschodniej i jest pod tym względem na ósmym miejscu w Unii Europejskiej.

Laureaci i wyróżnieni finaliści konkursu będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w nowoczesnych laboratoriach Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt oraz najnowocześniejsze oprogramowanie m.in. do grafiki komputerowej, zautomatyzowanego projektowania opakowań, cyfrowych systemów zarządzania produkcją poligraficzną czy zarządzania barwą.

Więcej o kierunku Papiernictwo i Poligrafia:

http://ip.hoff.pl/
http://studia.tv/videos/papiernictwo-i-poligrafia-na-wydziale-inzynierii-produkcji-politechniki-warszawskiej/
http://wip.pw.edu.pl/studia/charakterystyka-kierunkow-studiow/papiernictwo-i-poligrafia

Źródło: WIP PW
Zdjęcia: Zakład Technologii Poligraficznych WIP PW