Biuletyn PW / Konkursy / Ruszył konkurs Popularyzator Nauki

Ruszył konkurs Popularyzator Nauki

Do 15 października 2017 roku wysyłać można zgłoszenia udziału w konkursie Popularyzator Nauki, organizowanym przez Serwis Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kapituła wybierze laureata Nagrody Głównej oraz pięciu laureatów w następujących kategoriach:

  • Naukowiec - dla osób popularyzujących naukę, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora;
  • Animator - dla osób prowadzących indywidualną działalność popularyzatorską, nieposiadających stopni ani tytułów naukowych (studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni);
  • Zespół - dla grup, które wspólnie popularyzują naukę, tworzonych np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea;
  • Instytucja - o nagrodę ubiegać się mogą instytucje naukowe (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowe (np. organizacje pozarządowe, centra nauki) oraz przedsiębiorstwa;
  • Media - o nagrodę ubiegać się mogą zdobyć dziennikarze, zespoły redakcyjne mediów, blogerzy czy zespoły tworzące strony internetowe.

Kandydaci zgłaszać się mogą sami (w przypadku instytucji czy zespołów - za pośrednictwem swoich przedstawicieli), jak również być zgłaszani przez inne osoby (wymagana zgoda zgłaszanego).

W skład kapituły wejdą popularyzatorzy nauki, przedstawiciele środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portalu Nauka w Polsce.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja portalu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane; laureata wskaże redakcja.

Zgłoszenia wysyłać można do 15 października 2017 r.

Formularz dostępny jest TUTAJ >>

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest od 2005 roku. Jest najstarszym i najbardziej prestiżowym tego typu konkursem w Polsce. W ubiegłym roku w kategorii Zespoły zwyciężyło Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston” Politechniki Warszawskiej (foto w zajawce).

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW