Siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego

Zdjęcie przedstawia kobiety pochylone nad pracami poligraficznymi

15 listopada rozpoczynają sie pierwsze etapy konkursowe/fot. Zakład Technologii Poligraficznych WIP PW

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich. Laureaci otrzymają możliwość studiowania na kierunku Papiernictwo i Poligrafia.

Pierwsze dwa etapy konkursu odbędą się za pośrednictwem strony internetowej konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia będą obowiązywać w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2023/2024.

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2022 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
  • 15 grudnia 2022 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 15 marca 2023 r. o godzinie 12.00 – etap finałowy w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału do 15 stycznia 2023 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: konkurspoligrafia.mt.pw.edu.pl.

Kontakt z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii: 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66 lub e-mail ztp.wmt@pw.edu.pl. Informacje można znaleźć również na stronie: mt.pw.edu.pl/poligrafia.