Student-Wynalazca - 12. edycja konkursu

Do 25 stycznia 2022 r. studenci, doktoranci i absolwenci mogą zgłaszać się do 12. Edycji ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie do spraw własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie - The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 r. Ponadto laureaci i wyróżnieni w konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Politechnika Świętokrzyska