Stypendia dla studentów im. Jana Pawła II

Grafika przedstawiająca młode osoby na tle panoramy Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać osoby studiujące lub zaczynające studia w Warszawie.

Studenci warszawskich uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Termin na złożenie wniosku upływa 10 października 2022 r.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • uzyskują dobre wyniki w nauce,
  • mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
  • miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza 2000 zł.

Stypendia wynoszą od 500 do 1500 zł miesięcznie. 

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>