Trwa konkurs w ramach programu Mobility PW

W ramach konkursu doktoranci i pracownicy PW mogą się ubiegać o finansowane m.in. staży i wizyt studyjnych, wyjazdów związanych z prowadzeniem badań naukowych do rozprawy doktorskiej czy uczestnictwa w szkołach letnich i zimowych. Termin składania wniosków upływa 20 września 2021 roku.

Program Mobility PW ma pomóc w doskonaleniu kompetencji doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej poprzez umożliwienie im udziału w aktywnościach zagranicznych, a także stymulować wymianę doświadczeń poprzez wizyty cudzoziemców.

Wnioskodawca składa wniosek elektronicznie poprzez formularz, a po weryfikacji formalnej, jeśli zostanie o to poproszony - dostarcza wersję papierową do Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Uczestnicy zostaną wyłonieni spośród osób, które złożą wnioski konkursowe w ogólnouczelnianym postępowaniu konkursowym.

Regulamin i formularz konkursowy można znaleźć na stronie badawcza.pw.edu.pl.