V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego

15 listopada 2020 r. rozpoczęła się V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia poza procedurą konkursową.

Konkurs realizowany jest przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej i Zakład Technologii Poligraficznych. Celem organizatorów jest zwiększenie zainteresowania uczniów problemami poligraficznymi oraz integracja poligraficznego środowiska nauczycielskiego i akademickiego. W poprzednich edycjach konkursu wzięło udział łącznie ponad 3000 uczniów z całej Polski.

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2021/2022.

Pierwsze dwa etapy rywalizacji odbędą się za pośrednictwem strony internetowej: konkurspoligrafia.wip.pw.edu.plPo pomyślnym rozwiązaniu pierwszego etapu internetowego można przystąpić do drugiego etapu. 

 Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2020 r. o godz. 12.00 - rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych;
  • 15 grudnia 2020 r. o godz. 24.00 - zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 15 marca 2021 r. o godzinie 12.00 - etap finałowy. O sposobie i formie realizacji etapu finałowego (stacjonarnie lub on-line) uczestnicy zostaną powiadomieni w późniejszym terminie. Decyzja ta zależna będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia 2021 r. 

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem strony internetowej konkursu: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl.

W razie pytań należy kontaktować się z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii: 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66, e-mail sip@wip.pw.edu.pl. Dane kontaktowe znajdują się również na stronie internetowej https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia.

O konkursie

Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich służy promocji kierunku studiów „Papiernictwo i Poligrafia” w Politechnice Warszawskiej. Realizowany jest przez Wydział Inżynierii Produkcji i Zakład Technologii Poligraficznych. Inicjatywa wpłynęła na wzrost zainteresowania studiami poligraficznymi realizowanymi w PW, na integrację środowiska nauczycielskiego i akademickiego, jak również zrozumienie potrzeb jego interesariuszy. Dotychczas zrealizowano cztery edycje konkursu. Łącznie wzięło w nich udział blisko 3000 uczniów z 16 województw oraz ok. 50 szkół technicznych z całej Polski.

Konkurs jest jednym z priorytetowych działań Wydziału Inżynierii Produkcji. To unikatowe przedsięwzięcie w skali całego kraju. Żadna inna uczelnia czy instytucja nie realizuje konkursu o tej tematyce dla grona uczniów szkół średnich, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół technicznych o profilu kształcenia w zakresie poligrafii. Konkurs umożliwia uczniom szkół technicznych sprawdzenie swoich umiejętności zdobytych w procesie dotychczasowego kształcenia. Niejednokrotnie też staje się motywacją do bardziej wytężonej pracy i nauki dla uczniów, którzy pragną dostać się na Politechnikę Warszawską, najlepszą uczelnię techniczną w kraju. Jest to przedsięwzięcie ogólnokrajowe, które ma wspierać rozwój szkół technicznych w Polsce.

Inicjatywa organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego powstała w czerwcu 2015 r. Od początku we wszystkich pracach uczestniczyli: dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW (ówczesny Prodziekan WIP), dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, prof. PW (Kierownik ZTP) oraz dr inż. Marta Gajadhur odpowiedzialna za organizację całego przedsięwzięcia.

Źródło: Wydział Inżynierii Produkcji PW
Zdjęcie: Finaliści III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich/Biuletyn PW