Wielkie Wyzwanie: Energia

Do 14 grudnia 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia do projektu „Wielkie Wyzwanie: Energia”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

„Wielkie Wyzwanie: Energia” to zadanie kierowane przede wszystkim do wynalazców, naukowców i innowatorów. Polega na opracowaniu prototypu kompaktowego urządzenia do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną w możliwie najefektywniejszy sposób. Dla najlepszego projektu czeka nagroda w wysokości miliona złotych.

NCBR do spróbowania swoich sił w tej realizowanej ze środków Funduszy Europejskich inicjatywie zaprasza wszystkich chętnych: naukowców, przedsiębiorców, studentów czy „garażowych” pasjonatów. Udział nie jest obarczony wieloma formalnościami, nie wymaga też dużego nakładu finansowego. „Wielkie Wyzwanie: Energia” ma być technologiczną odpowiedzią na ważny problem społeczny. W jej ramach ma zostać opracowana efektywna instalacja wykorzystująca energię wiatru.

W związku z postępującą pandemią COVID-19, NCBR przedłużył termin zgłoszeń. Ostatecznie, rejestracja zakończy się 14 grudnia br. Nie przewidziano limitu uczestników. Podjąć wyzwanie można indywidualnie lub w zespole, a zgłosić może się każdy - NCBR nie stawia ograniczeń, nie konkretyzuje wymagań dot. wykształcenia czy doświadczenia uczestników.

Ćwierćfinałowa weryfikacja odbędzie się na podstawie oceny trzyminutowych filmów nadesłanych przez uczestników - NCBR sprawdzi, czy zaprezentowane prototypy działają. Półfinał będzie polegać na przeprowadzeniu testu działania urządzenia w warunkach sztucznego wiatru. Każdy prototyp zostanie podłączony do aparatury pomiarowej dostarczonej uczestnikom przez organizatora. Podczas ostatniego etapu zawodów na stadionie PGE Narodowy, tak jak w półfinale, urządzenia zostaną poddane działaniu sztucznego wiatru o zmiennej prędkości, identycznego dla każdego z nich. Wielki Finał potrwa maksymalnie 6 godzin, a drużyna, która najlepiej poradzi sobie z zadaniem przetworzenia energii wiatru w energię elektryczną zostanie zwycięzcą wyzwania i wygra jeden milion złotych.

„Wielkie Wyzwanie: Energia” realizowane jest w ramach środków Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Szczegółowe informacje o inicjatywie dostępne są TUTAJ>>

Źródło: NCBR