Biuletyn PW / Konkursy / Wręczenie Nagród Pratt & Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego

Wręczenie Nagród Pratt & Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego

W dniu 25 marca 2015 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Pratt & Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego. Laureaci z Politechniki Warszawskiej zostali docenieni w trzech kategoriach: prace doktorskie, prace magisterskie, prace inżynierskie.

Prestiżowy konkurs, w którym przyznawane są granty za najlepsze prace dyplomowe został zorganizowany na cześć Zbigniewa Grabowskiego – managera programu rozwoju firmy Pratt & Whitney i głównego inicjatora porozumienia. Organizatorem była firma Pratt & Whitney, WSK „PZL Rzeszów”, Politechnika Rzeszowska oraz Politechnika Warszawska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, prof. Zbigniew Grabowski, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1985-1988, Marek Darecki, Prezes WSK „PZL Rzeszów”, dr Alan Epstein, Przedstawiciel firmy Pratt & Whitney i Wiceprezes ds. Technologii i Środowiska, a także pracownicy WSK „PZL-Rzeszów”, kadra naukowa Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej.

Laureaci konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney/fot. Marian Misiakiewicz

Konkurs adresowany był do absolwentów studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Nagrody przyznane zostały w trzech kategoriach: za najlepszą pracę doktorską, magisterską i inżynierską. Do konkursu mogły zostać zgłoszone prace z obszarów działalności WSK „PZL Rzeszów” S.A. lub jej klientów z grupy firm Pratt & Whitney, a także z dziedzin i dyscyplin naukowych powiązanych bezpośrednio z zastosowaniami w silnikach lotniczych. Tematyka prac dotyczyła: napędów lotniczych, mechaniki płynów, termodynamiki i spalania, inżynierii materiałowej, układów sterowania, systemów diagnostycznych do silników odrzutowych, przekładni lotniczych, systemów chłodzenia i smarowania, jak również uszczelniania silników odrzutowych.

Nagroda ufundowana została przez WSK „PZL Rzeszów” S.A. Pula nagród w konkursie wyniosła 60 tys. zł.

Na zakończenie uroczystości dr Alan H. Epstein, wygłosił wykład pt. „Silniki lotnicze i przyszłość” upamiętniający postać Zbigniewa Grabowskiego.

Laureaci:

Prace doktorskie:

Nagroda I stopnia: dr inż. Piotr Wieciński Politechnika Warszawska
Promotor: prof. nzw. dr hab. inż. Halina Garbacz
Temat: „Rola mikrostruktury w kształtowaniu wybranych właściwości powłok wielowarstwowych na stopie tytanu Ti6A14V”

Nagroda II stopnia: dr inż. Anna Pawłowicz Politechnika Rzeszowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Temat:  „Wpływ odkształceń plastycznych na drgania swobodne i wymuszone rurek instalacji silnika lotniczego”

Nagroda III stopnia: dr inż. Michał Folusiak Politechnika Warszawska
Promotor: prof. dr inż. Piotr Wolański
Temat: „Development of simulation methods of rotating detonation in complex geometries”

Prace magisterskie:

Nagroda I stopnia: mgr. inż. Tadeusz Kubaszek Politechnika Rzeszowska
Promotor: dr inż. Marek Góral
Temat: „Wpływ natężenia przepływu proszku  i morfologii powierzchni podłoża na mikrostrukturę warstwy ceramicznej powłokowej bariery cieplnej”

Nagroda II stopnia: mgr inż. Piotr Wądołowski Politechnika Warszawska
Promotor: prof. dr inż. Piotr Wolański
Temat: „Analiza numeryczna chłodzenia łopatki turbiny wysokiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego”

Nagroda III stopnia: mgr. inż. Artur Bąk  Politechnika Rzeszowska
Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp
Temat: „Wpływ parametrów frezowania na chropowatość powierzchni stopu tytanu na osnowie fazy gamma”

Prace inżynierskie:

Nagroda I stopnia: inż. Mateusz Koralnik  Politechnika Warszawska
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski
Temat: „Badanie porowatości i gazo-przepuszczalności form ceramicznych na osnowie proszków Molochite, do odlewania precyzyjnego stopów niklu”

Nagroda II stopnia: inż. Justyna Czuba  Politechnika Rzeszowska
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, prof. PRz
Temat: „Wpływ prędkości wyciągania  odlewów monokrystalicznych z nadstopów niklu na gradient temperatury oraz prędkość krystalizacji i chłodzenia”

Nagroda III stopnia: inż. Jakub Walczak  Politechnika Warszawska
Promotor: dr inż. Jan Kindracki
Temat: „Obliczenia numeryczne układu chłodzenia komory silnika RDE”

Podobny materiał:
Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego w 2014

Źródło: Politechnika Rzeszowska
Zdjęcia: Marian Misiakiewicz

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW