Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

11 lutego 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami 24. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie z laureatami konkursu zostało przeprowadzone w trybie zdalnym. W wydarzeniu wzięli udział: prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Robert Zalewski, Prorektor ds. Studenckich.

Nagrodę Dziekana dla najlepszej pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2019/2020 zdobyła mgr inż. Natalia Wolska za pracę „Studium parametrów absorbera energii w próbie jednoosiowego ściskania”, napisaną pod kierownictwem dr. hab. inż. Jarosława Seńko. Poza tym przyznano aż 17 nagród specjalnych, ufundowanych przez firmy i instytucje współpracujące z wydziałem.

Konkurs jest organizowany na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych od 24 lat. Mogą w nim wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na ocenę bardzo dobrą w poprzedzającym konkurs roku akademickim.

Konkurs ma dwa etapy: kwalifikacyjny i finałowy. Etap kwalifikacyjny polega na ocenie plakatów przedstawiających treści prac. Na tej podstawie są wyłaniane najlepsze prace, które w finale prezentowane są przez swoich autorów, absolwentów Wydziału SiMR. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele władz wydziału i Wydziałowej Rady Samorządu, a także współpracujących firm i instytucji.

Źródło: Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW