XI edycja konkursu „Innowacja jest kobietą”

Do 6 września br. badaczki - wynalazczynie mogą zgłaszać się do konkursu organizowanego przez Fundację Kobiety Nauki „Innowacja jest Kobietą”. Nagrodą jest prezentacja zwycięskiego wynalazku podczas Międzynarodowych IENA 2019 w Norymberdze.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego lub współautorskiego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

Zgłoszenia zawierające CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, krótkiego opisu projektu oraz opisu implementacji należy wysłać do 6 września br. Laureatki zostaną wyłonione przez komisję konkursową, w skład której wchodzą członkinie zarządu fundacji. Zwycięski wynalazek zostanie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2019 w Norymberdze (31 października - 3 listopada).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: PAP Nauka w Polsce