XI edycja konkursu „Innowator Mazowsza”

Do 19 sierpnia 2019 r. trwa nabór wniosków do XI edycji konkursu „Innowator Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Celem konkursu „Innowator Mazowsza” jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Ideą konkursu jest promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym, odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywania kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i samorządu.

Do konkursu mogą przystąpić:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r., które mogą wykazać się udokumentowanym wprowadzeniem po 1 stycznia 2016 r. do codziennej praktyki biznesowej: innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej;
  • naukowcy, urodzeni po 1 stycznia 1980 r., z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie Mazowsza. Przedmiotem pracy doktorskiej powinny być innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowań praktycznych.

Tematyka konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.

Do wygrania:

  • w kategorii „Innowacyjna Firma”

I miejsce - 30 000 zł;

II miejsce - 20 000 zł;

III miejsce - 15 000 zł;

  • w kategorii „Innowacyjny Naukowiec"

I miejsce - 20 000 zł;

II miejsce - 15 000 zł;

III miejsce - 13 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy, dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego