XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Jury XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Automatyki i Robotyki, a także II edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Fundatorem Nagrody jest Siemens Sp. z o.o.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace związane z zakresem działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania
  i wykorzystywania energii elektrycznej;
 • elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;
 • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto przyjmowane są prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac są ich walory aplikacyjne.

Lista laureatów XXIII Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagroda promocyjna

 • dr inż. Tomasz Pięciak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, za pracę doktorską pod tytułem: Non-stationary noise estimation in accelerated parallel MRI data.

Nagroda badawcza

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz i dr hab. inż. Jan Wajs, Politechnika Gdańska, za pracę pod tytułem: Zagospodarowanie ciepła odpadowego z bloku energetycznego poprzez zastosowanie obiegu ORC dogrzewanego parą z upustu oraz nowych wysokosprawnych konstrukcji wymienników ciepła.

VIII Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

 • Krzysztof Szczurek, Politechnika Wrocławska, za pracę magisterską pod tytułem: System sterowania wiązką lasera w projekcie AWAKE w CERN.

Nagroda II stopnia

 • Paweł Mync, Politechnika Śląska, za pracę magisterską pod tytułem: Zastosowanie systemu ekspertowego do diagnozowania wybranego układu automatyki.

Nagroda III stopnia

 • Michał Muszyński, Politechnika Łódzka, za pracę inżynierską pod tytułem: Zastosowanie kontrolera PLC do sterowania procesem nakładania fosforu na jarzniki halogenowe.

II Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki:

Nagroda I stopnia

 • Jakub Ciarka, Politechnika Warszawska, za pracę inżynierską pod tytułem: Współpraca pojazdów elektrycznych z miejskimi sieciami dystrybucyjnymi niskich napięć.

Nagroda II stopnia

 • Bartłomiej Pasternak, Politechnika Łódzka, za pracę inżynierską pod tytułem: Badania izolacyjnych estrów syntetycznych w układzie o polu nierównomiernym z przegrodą izolacyjną przy napięciu udarowym piorunowym biegunowości ujemnej.

Nagroda III stopnia

 • Patryk Brudnias, Politechnika Warszawska, za pracę magisterską pod tytułem: Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy C&C.

Nagrody zostaną wręczone dnia 18 czerwca 2018 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.