Zespół z Politechniki Warszawskiej wyróżniony w konkursie „Student-Wynalazca”

Zespół z PW znalazł się w gronie laureatów IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Wyróżnienie otrzymało rozwiązanie „Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami”.

Wyróżniony w konkursie zespół z PW tworzą: Monika Budnicka, Joanna Trzaskowska, Aleksandra Kruk, Michał Wrzecionek, Monika Szymaniak, Anna Tytman. Współtwórcami rozwiązania są: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski, prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki z Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Świętokrzyska organizuje konkurs „Student-Wynalazca” od 2010 r. Jest on przeznaczony dla studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Główne cele konkursu to: aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową, upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, promocja i wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

Do tegorocznej edycji z 20 uczelni z całej Polski zgłoszono 139 rozwiązań, będących efektem pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich i przedsiębiorców. W konkursie wzięło udział 361 twórców, w tym 157 studentów.

Więcej informacji o konkursie i jego wyniki TUTAJ>>

Źródło i zdjęcie: Politechnika Świętokrzyska