Znamy wyniki XX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

11 maja 2015 roku jury XX edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz V edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów wybrało zwycięzców w każdej z kategorii. W materiale poniżej prezentujemy listę laureatów.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Nagrody zostały wręczone dnia 18 maja 2015 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego PW. FOTOGALERIA TUTAJ.

Konkurs o Nagrodę Siemensa

Nagrody promocyjne

  • dr inż. Marek Szafrański za pracę doktorską pt. Oddziaływanie taboru na mosty kolejowe przy zmiennych parametrach ruchu, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Transportu Szynowego i Mostów,
  • dr inż. Katarzyna Arkusz za pracę doktorską pt. Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/Ti02, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny.

Nagroda badawcza

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), prof. nzw. dr hab.inż. Wojciech Bujalski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski (Wydział Inżynierii Środowiska) za pracę pt: Opracowanie i wdrożenie naukowych podstaw projektowania i optymalizacji sterowania pracy zasobników ciepła w systemach ciepłowniczych, Politechnika Warszawska.

Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów

Nagroda I stopnia

  • Tomasz Mańkowski, Grzegorz Sztylka, Jakub Tomczyński za pracę magisterską pt. Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej.

Nagroda II stopnia

  • Witold Kolaj za pracę magisterską pt. Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej dobór nastaw regulatora PID sterowników SIMATIC S7, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki.

Nagroda III stopnia

  • Krzysztof Giełdziński, Robert Przystalski za pracę inżynierską pt. Projekt i budowa robota mobilnego poruszającego się po napowietrznych liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Wyróżnienia dla jednostek, z których wywodzą się absolwenci
Nagrody Siemensa dla Absolwentów:

  • Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej,
  • Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki, Instytut Automatyki i Robotyki,
  • Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki.

Powiązany artykuł:
XX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa