Biuletyn PW / Konkursy / Znamy wyniki XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Znamy wyniki XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jury XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów Automatyki i Robotyki, a także I edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej kategorii.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Fundatorem Nagrody jest Siemens sp. z o.o.

Lista laureatów XXII Konkursu o Nagrodę Siemensa:

Nagrody promocyjne

  • dr inż. Marek Dudzik z Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, za pracę doktorską pod tytułem: Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych,
  • dr inż. Szymon Piasecki z Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, za pracę doktorską pod tytułem: Badania i rozwój procedur optymalizacji wielokryterialnej sieciowych przekształtników AC-DC dla energetyki odnawialnej.

Nagroda badawcza

  • prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski; Urszula Borowska; dr hab. inż. Damian Batory; dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. PŁ; dr hab. inż. Jacek Grabarczyk; dr hab. inż. Witold Kaczorowski; dr inż. Marian Cłapa; dr inż. Dorota Bociąga; dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda z Politechniki Łódzkiej, Wydział Mechaniczny, za pracę pod tytułem: Nowe biokompatybilne warstwy Si-DLC na implanty kostne – pionierskie wdrożenie przemysłowe.

VII Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Automatyki i Robotyki:

Nagroda I stopnia

  • Tomasz Chudzik, Michał Karczewski, Mikołaj Michał Bugała, Piotr Pokorski z Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechatroniki, za pracę inżynierską pod tytułem: Opracowanie i realizacja roboszczura dla Pracowni Neurobiologii Emocji PAN.

Nagroda II stopnia

  • Sebastian Orzechowski z Politechniki Śląskiej, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, za pracę magisterską pod tytułem: Wizualizacja procesu sterowania pyłową komorą badawczą realizowanego przez sterownik SIMATIC S7.

Nagroda III stopnia

  • Karolina Drobotowicz, Wiktor Szulfer, Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, za pracę inżynierską pod tytułem: Gra kulka w labiryncie sterowana myślami.

I Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki:

Nagroda I stopnia

  • Kamil Woronowski z Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, za pracę magisterską pod tytułem: Projekt jednobiegunowego wyłącznika programowalnego niskiego napięcia z wykorzystaniem platformy programistycznej Arduino.

Nagroda II stopnia

  • Adrian Chojecki z Politechniki Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, za pracę magisterską pod tytułem: Zdalny pomiar i wizualizacja zużycia energii elektrycznej w instalacji zasobnikowej z OZE dla potrzeb bytowo-komunalnych.

Nagroda III stopnia

  • Krzysztof Tomaszek z Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny, za pracę magisterską pod tytułem: Tworzenie układów logiki stacyjnej opartej na przesyle sygnałów GOOSE z wykorzystaniem urządzeń firmy Siemens oraz urządzeń firmy ABB.

Nagrody zostaną wręczone dnia 27 czerwca 2017 r. podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego czego
nie zrobiłeś, niż tego co zrobiłeś.

Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań.
Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj.

Mark Twain

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW