Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / 10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej

10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla osób, które kończą lub zakończyły swoją aktywność zawodową. Miejsce spotkań  - wymiany myśli, szukania inspiracji, zawierania nowych znajomości. Przestrzeń dla rozwoju intelektualnego, sprawnościowego i społecznego.  

Pierwsze zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku PW (UTW PW) zainaugurowano 1 marca 2007 roku. Uniwersytet liczył wtedy 440 słuchaczy, prowadzono dwa cykle wykładów, które oferowały łącznie 18 godzin zajęć tygodniowo. Obecnie w zajęciach Uniwersytetu uczestniczy 1100 słuchaczy, prowadzone są cztery cykle wykładowe i realizowanych jest 126 godzin zajęć w tygodniu.

W ciągu 10 lat uczestnikami UTW PW było 4648 osób. Wśród kursantów dominują absolwenci studiów technicznych - 48,9% wszystkich słuchaczy, 22,6% to absolwenci innych typów studiów, 28,5% stanowią osoby z wykształceniem średnim. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach UTW PW jest ukończenie 50 roku życia, górna granica wieku nie jest określona. Słuchaczka z najstarszego rocznika - 1920 r. - brała udział w zajęciach do wieku 92 lat.

UTW PW organizuje zajęcia wykładowe związane zarówno ze specyfiką Uczelni - cykl Technika wczoraj, dziś, jutro, jak również z innymi zainteresowaniami słuchaczy - historia architektury, kultura i społeczeństwo, sprawy seniorów, czyli zdrowie, psychologia, porady prawne, ekonomia. Można również uczestniczyć w kursach komputerowych oraz językowych, pracowniach artystycznych i technicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia sprawnościowo-rehabilitacyjne.

UTW PW organizuje wycieczki krajoznawcze dla swoich słuchaczy / fot. UTW PW

Samorząd słuchaczy UTW PW organizuje zajęcia poza Politechniką, np. wykłady w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, czy Filmotece Narodowej. Słuchacze mają również możliwość udziału w wycieczkach o tematyce technicznej lub krajoznawczej.

Wystawa UTW PW / fot. BPW

UTW PW to nie tylko uniwersytet dla seniorów. Czym jest UTW PW? I jaka jest jego misja? Najlepszym podsumowaniem będą słowa dr inż. Bohdana Utrysko, współzałożyciela i kierownika Uniwersytetu:

- Zajęcia dla osób, które wychodzą ze swoich środowisk zawodowych, powinny nie tylko dać nowe umiejętności i dostarczyć przyjemności, ale pomóc w zachowaniu sprawności zarówno intelektualnej jak i fizycznej oraz, co nie mniej ważne, stworzyć nowe otoczenie społeczne, w którym słuchacze odnajdują się znowu w otoczeniu osób o podobnych zainteresowaniach. Dlatego wszystkie te cele są przez nas realizowane w tej samej mierze. Po okresie dużej popularności kursów komputerowych dzisiaj najwięcej mamy grup językowych - 26 grup i 6 języków. Również pracownie dają duże zadowolenie, czego dowodem wystawy, które co roku prezentujemy w Dużej Auli. Działanie UTW integrują nie tylko słuchaczy - nie byłyby możliwe bez zaangażowania osób prowadzących zajęcia w grupach i zainteresowania wykładowców (już ponad 500) prezentacją wkładów przed tak nietypowym audytorium.

Powiązany materiał:
40-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Źródło: UTW PW

Zdjęcia: UTW PW, BPW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW