102. rocznica Bitwy Warszawskiej

Zdjęcie osób skladających kwiaty pod tablicami w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Reprezentanci Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW oraz Samorządu Studentów uczcili pamięć naszych studentów poległych podczas obrony niepodległości Polski w latach 1918-1920.

Bitwa Warszawska, określana mianem „cudu nad Wisłą”, jest uznawana za jedną z najważniejszych bitew świata. Wojenna zawierucha wpłynęła na działalność Politechniki Warszawskiej. Wielu naszych studentów zaangażowało się wówczas w obronę kraju. W wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczył 36 Pułk Piechoty (od 5 kwietnia 1929 r. 36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), który tworzyli studenci warszawskich uczelni, w tym właśnie Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie osób składających kwiaty pod tablicami w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

15 listopada 1990 r. w Gmachu Głównym wmurowano tablice przypominające o naszych studentach, którzy oddali swoje życie w obronie niepodległości Polski. Są one odtworzeniem i uzupełnieniem tablic odsłoniętych w 1923 r. i zniszczonych po II wojnie światowej. Pod tablicami 15 sierpnia 2022 r. reprezentanci SAiP PW oraz SSPW złożyli kwiaty.

Studentów Politechniki Warszawskiej walczących w szeregach 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej upamiętniono również podczas obchodów centralnych 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Wołominem.

Zdjęcie uczestników obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Wołominem

15 sierpnia, po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez kardynała Gerharda Mullera i Romualda Kamińskiego, Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej, odbył się apel poległych przy cmentarzu poległych w Ossowie. Kwiaty na grobach złożyli przedstawiciele czterech warszawskich uczelni: PW, UW, SGH i SGGW. Politechnikę Warszawską reprezentował dr inż. Sylwester Gładyś z Wydziału Transportu. Po uroczystościach odbyła się inscenizacja Bitwy Warszawskiej 1920 r. na Polach Ossowskich.