74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Politechnice Warszawskiej

W dniu 31 lipca 2018 r. przedstawiciele Uczelni uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających studentów, nauczycieli akademickich i żołnierzy broniących Politechniki w czasie Powstania Warszawskiego.

Przedstawiciele władz Politechniki Warszawskiej, w obecności kombatantów 3. Batalionu Pancernego AK „Golski”, w asyście pocztów sztandarowych Środowiska 3. Baonu Pancernego AK „Golski” i Korporacji Akademickiej Sarmatia, złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem „Golskiego” na terenie Kampusu Głównego PW. Prof. Janusz Walo Prorektor ds. studenckich PW, zwrócił uwagę na patriotyczną postawę młodzieży tamtych dni, która podjęła trud walki o niepodległość ojczyzny. Obecne pokolenie, choć dorastało już w zupełnie innej rzeczywistości, w sytuacji zagrożenia także wykazałoby się odwagą, którą mieli warszawscy powstańcy - uważa Prorektor.

Następnie uroczystości przeniosły się na Wydział Architektury PW, gdzie w czasie Powstania mieścił się szpital. Na zakończenie odbyła się Msza Święta w Kościele Najświętszego Zbawiciela.

W dniu 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia 2018 r. oddano hołd poległym i zmarłym żołnierzom na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tego samego dnia Uczelnia zaplanowała również spacer śladami Powstania Warszawskiego, który przybliży historię Politechniki Warszawskiej z czasów powstania. Zwiedzający usłyszą m.in. jak wyglądały walki w tym rejonie oraz poznają losy ludzi, którzy brali w nich udział.

Batalion „Golski” został sformułowany na przełomie 1939 i 1940 roku. Jego kadrę stanowili oficerowie przedwojennego batalionu pancernego stacjonującego w Warszawie. W trakcie Powstania „Golski” walczył w ramach Podobwodu Śródmieście Południowe. Głównymi organizatorami jednostki byli kpt. Stefan Golędzinowski ps. „Golski” i kpt. Stanisław Łętowski ps. „Mechanik”. Planowano, że w sierpniu 1944 r., zgrupowanie przejmie kontrolę nad rejonem Politechniki Warszawskiej i Kolonii Staszica.

W dniu wybuchu Powstania żołnierze „Golskiego” opanowali ul. Mokotowską, Polną, E. Plater, Lwowską, Śniadeckich oraz budynki Politechniki. 22 sierpnia 1944 r. „Golski” wziął udział w udanym ataku na stację telefonów przy ul. Piusa XI (obecnie ul. Piękna). 5 października jako 1 batalion 72 Pułku Piechoty AK „Golski” dostał się do niewoli, a wraz z nim część oficerów Komendy Głównej AK m.in. gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.

Miejsca pamięci z pomnikiem 3 Baonu Pancernego AK „Golski” na terenie Kampusu PW to nie jedyne świadectwa upamiętniające obrońców tej wojskowej formacji. Wśród pozostałych znajdują się: Skwer 3 Baonu Pancernego AK „Golski” położony u zbiegu ulic Koszykowej i Noakowskiego oraz tablica pamiątkowa przy ul. Koszykowej 55.

Historia powstańczych walk na terenie Politechniki Warszawskiej 

Zdjęcia: Biuletyn PW