76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Politechnice Warszawskiej

31 lipca 2020 r. przedstawiciele Uczelni uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej studentów, nauczycieli akademickich i żołnierzy broniących Politechniki w czasie Powstania Warszawskiego.

Dzień przed 76. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, 31 lipca br. jak co roku wspólnota akademicka Politechniki Warszawskie złożyła hołd walczącym o godność stolicy powstańcom. W obecności kombatantów 3. Batalionu Pancernego AK „Golski”, w asyście pocztów sztandarowych Środowiska 3. Baonu Pancernego AK „Golski”, Politechniki Warszawskiej oraz Korporacji Akademickiej Sarmatia, przedstawiciele Uczelni, złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikiem „Golskiego” na terenie Kampusu Głównego PW.

Fotogaleria uroczystości

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW przypomniał o tym, że w czasie Powstania Warszawskiego Politechnika podzieliła dramatyczny los swego miasta. Jednocześnie podkreślił znaczenie uroczystości będącej aktem szacunku i wdzięczności dla bohaterów tamtych dni oraz wszystkich dbających o godne upamiętnienie ich patriotycznej postawy.

- Przełom lipca i sierpnia to czas, kiedy w szczególny sposób myślimy o tych, którzy 76 lat temu brali udział w Powstaniu Warszawskim. Doświadczenia tego okresu stały się również udziałem naszej Uczelni, żołnierzy jej broniących, nauczycieli akademickich i studentów, którzy musieli odłożyć swoje marzenia i chwycić za broń. Dzisiejsza uroczystość to akt szacunku oraz wdzięczności dla bohaterów tamtych dni oraz tych wszystkich, którzy dbają o godne upamiętnienie tej patriotycznej postawy. Z wielkim szacunkiem i podziwem patrzę na pokolenie patriotów, które odważyło się zmieniać świat, dzięki czemu dziś możemy cieszyć się życiem w niepodległej ojczyźnie, gdzie uniwersalne wartości, takie jak odwaga, przyjaźń i braterstwo są wyznacznikami postaw młodych Polaków. Spotkanie z Państwem, z bohaterami i świadkami tych niezwykle trudnych chwil naszej historii, jest dla nas - wspólnoty akademickiej Politechniki Warszawskiej - ogromnym wyróżnieniem - powiedział w przemówieniu prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW. 

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Konrad Donau-Szpinder, Prezesa środowiska 3 Batalionu AK „Golski”, płk. Mikołaj Samarcew, Dowódca 1 Batalionu Czołgów oraz Daniel Bator, Prezes Korporacji Akademickiej Sarmatia. 

Następnie obchody przeniosły się na Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie w czasie Powstania mieścił się szpital.

Zaplanowane na ten dzień uroczystości zakończy Msza Święta w Kościele Najświętszego Zbawiciela, a 1 sierpnia 2020 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zostanie oddany hołd poległym i zmarłym w powstaniu żołnierzom.

Batalion „Golski” został sformułowany na przełomie 1939 i 1940 roku. Jego kadrę stanowili oficerowie przedwojennego batalionu pancernego stacjonującego w Warszawie. W trakcie Powstania „Golski” walczył w ramach Podobwodu Śródmieście Południowe. Głównymi organizatorami jednostki byli kpt. Stefan Golędzinowski ps. „Golski” i kpt. Stanisław Łętowski ps. „Mechanik”. Planowano, że w sierpniu 1944 r., zgrupowanie przejmie kontrolę nad rejonem Politechniki Warszawskiej i Kolonii Staszica.

W dniu wybuchu Powstania żołnierze „Golskiego” opanowali ul. Mokotowską, Polną, E. Plater, Lwowską, Śniadeckich oraz budynki Politechniki. 22 sierpnia 1944 r. „Golski” wziął udział w udanym ataku na stację telefonów przy ul. Piusa XI (obecnie ul. Piękna). 5 października jako 1 batalion 72 Pułku Piechoty AK „Golski” dostał się do niewoli, a wraz z nim część oficerów Komendy Głównej AK m.in. gen. Tadeusz Komorowski „Bór”.

Miejsca pamięci z pomnikiem 3 Baonu Pancernego AK „Golski” na terenie Kampusu PW to nie jedyne świadectwa upamiętniające obrońców tej wojskowej formacji. Wśród pozostałych znajdują się: Skwer 3 Baonu Pancernego AK „Golski” położony u zbiegu ulic Koszykowej i Noakowskiego oraz tablica pamiątkowa przy ul. Koszykowej 55.

Historia powstańczych walk na terenie Politechniki Warszawskiej 
Powstanie Warszawskie w murach Politechniki

Zdjęcia: Biuletyn PW